Copyright Maffiakartel

Het auteursrecht op al het materiaal op Maffiakartel.nl (alle pagina's vallend binnen het domein Maffiakartel.nl) berust bij RMD Play

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze site (teksten, beelden en codes daaronder begrepen) worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij via elektronische en/of gedrukte media of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Alle andere (domein)namen en logo's waarnaar op deze site wordt verwezen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen over deze site, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar.


terug naar de maffia game Terug naar begin pagina